Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Καινοτόμα προγράμματα Τουρισμού εξ αποστάσεως απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σεμιναρίων από απόσταση εκπαίδευσης στο χώρο της διοίκησης τουρισμού υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο διαθέτει σε πανελλήνια κλίμακα συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο επιστημονικό πεδίο του τουρισμού.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ' εξαίρεση σε επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική του τουρισμού.
Φορέας Υλοποίησης
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Tourism Seminars - University of the Aegean - ETEM - Tourism Planning, Management and Policy