Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

«Οικολογικός Άνεμος Ν. Αιγαίου» – προτάσεις για υπο συζήτηση θέματα μεταξύ των οποίων και το Sea Diamond και συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο (25.5) στην ΣαντορίνηΣύμφωνα με ανακοίνωση του συνδιασμού «οικολογικός άνεμος Ν. Αιγαίου» με επικεφαλής τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νίκο Χρυσόγελο,

ΘΕΜΑ:  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-
Πρόταση για θέματα που πρέπει να συζητηθούν

Θέματα προς συζήτηση

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να θέσουμε δυο σοβαρά θέματα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Σαντορίνη στις 25/5/2013.
1. Το ένα θέμα αφορά στην συνέχιση των μετρήσεων  σε δείγματα θαλάσσιου νερού και θαλάσσια είδη σχετικά με τις επιπτώσεις από το ναυάγιο του SEA DIAMOND, με βάση και την παλιότερη συζήτηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που όμως δεν υλοποιήθηκε από τότε.

Επίσης, το θέμα του συντονισμού της ανέλκυσης του ναυαγίου το οποίο αποτελεί εγκαταλλειμμένο απόβλητο, σύμφωνα και με παλιότερη δήλωση του τότε Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ Στ. Δήμα.

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στην ραγδαία διάβρωση της ακτής Πλατύς Γυαλός Σίφνου ως αποτέλεσμα έργου που υλοποιήθηκε από την τότε Νομαρχία. Η διάβρωση προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό και πλέον έχει προκαλέσει ζημιά όχι μόνο στην ακτή αλλά και σε κτίσματα και η κατάσταση θα επιδεινωθεί, με δεδομένη την μορφή της ακτής και τις τάσεις διάβρωσης.

Αναλυτικότερα, και σχετικά με το πρώτο θέμα :

Παρακολούθηση νερών και ανέλκυση ναυαγίου SEA DIAMOND
ΟΑ_Α.Ερ. 1/Ναυάγιο SEA DIAMOND (συνεδρίαση 03/03/2011)

Eρώτηση προς τον Περιφερειάρχη κ Γ. Μαχαιρίδη, και τους αντιπεριφερειάρχες κ Γ. Πουσσαίο και Γ. Μακρυωνίτη, σε συνέχεια της επιστολής μας την 20/2/2011
(με βάση το άρθρο 16 του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Θέμα: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη θέση της Περιφέρειας σε σχέση με το ναυάγιο SEA DIAMOND

Σε πρόσφατη έκθεσή  του (Φεβρουάριος 2011), ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει «αδράνεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και των συναρμόδιων υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (νυν Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας) και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων (νυν Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμ. Αλλαγής), όσον αφορά την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ναυαγίου. Συγκεκριμένα, δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα ολοκληρωμένη εκτίμηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου από την μακρόχρονη παραμονή του ναυαγίου στο βυθό της Καλντέρας. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να υπολογισθούν οι εν δυνάμει επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα, στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική γενικότερα δραστηριότητα του νησιού. Επίσης δεν έχει καταρτισθεί σχέδιο αντιμετώπισης πιθανής διαρροής ρυπογόνων ουσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 11/2002».

Κατά συνέπεια «Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στους συναρμόδιους φορείς να εκπονήσουν περιβαλλοντική μελέτη για την εκτίμηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων του ναυαγίου. Επίσης πρότεινε, ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης, να χαρακτηριστεί τμήμα ή το σύνολο του ναυαγίου ως απόβλητο, και να γίνει μελέτη που να ορίζει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική ρύπανση.

Ο Συνήγορος ζήτησε να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε σε περιπτώσεις ναυαγίων να συντάσσονται υποχρεωτικά ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, που θα αναλύουν τους ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς «κινδύνους».       Τέλος, πρότεινε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από ναυάγια από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στις κεντρικές υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση».

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι «Μέχρι σήμερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανταποκριθεί στις προτάσεις του πορίσματος (Δεκέμβριος 2010) του Συνηγόρου του Πολίτη». 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31/1/2011 στη Σύρο, είχαμε επισημάνει ότι είναι απαραίτητο πριν εκλεγούν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές ανέλκυσης ναυαγίων να έχει συζητηθεί η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας για το θέμα της ανέλκυσης του Sea Diamond.   

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, πριν από μερικές μέρες (18/2/2011), παρουσιάστηκαν στην Σαντορίνη τα συμπεράσματα της μελέτης «Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του ναυαγίου του «Sea Diamond» – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρούσες και μελλοντικές» που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Νομαρχίας Κυκλάδων από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ναυαγίου.

Με την από 20/2/2011 επιστολή μας ζητούσαμε να προσκληθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο (3/3/2011) ο καθηγητής κ Ε. Γιδαράκος για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της μελέτης, κάτι που δεν έχει γίνει, όμως, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που μοιράστηκε στους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Με δεδομένο ότι η μελέτη διαπιστώνει «παρουσία βαρέων μετάλλων και ρύπων στην θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας και σε θαλασσινά», καθώς και «δημιουργία ενός τοξικού μείγματος από την διάλυση συσκευών με επικίνδυνα/τοξικά υλικά» και χαρακτηρίζει ως «αναγκαιότητα την ανέλκυση ή την απομάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond»,

ερωτώνται ο Περιφερειάρχης κ Γ. Μαχαιρίδης και οι δυο αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες κ Γ. Πουσσαίος και Γ. Μακρυωνίτης:

1. Έχει παραλάβει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου την μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της Νομαρχίας Κυκλάδων το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ναυαγίου; (παρακαλούμε να τεθεί στη διάθεσή μας αντίγραφο της μελέτης)
2. Προτίθεται η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία με βάση τις δυο βασικές διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη:
(α) ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης, να χαρακτηριστεί τμήμα ή το σύνολο του ναυαγίου ως απόβλητο, και να γίνει μελέτη που να ορίζει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική ρύπανση)
(β) μεταφορά των αρμοδιοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από ναυάγια από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στις κεντρικές υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση;
3. Σχεδιάζει η περιφέρεια να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για την ανέλκυση ή την απομάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond πριν δημιουργηθούν μη αντιστρεπτές καταστάσεις, όπως υποδεικνύει η μελέτη του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης;  

http://ecoanemos.wordpress.com , email: ecoanemos@gmail.com


Εχουμε και λεμε: «οικολογικός Άνεμος Ν. Αιγαίου» – προτάσεις για υπο συζήτηση θέματα μεταξύ των οποίων και το Sea Diamond και συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο (25.5) στην Σαντορίνη