Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Θήρα: Χρωστήρες - Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.Χ. σε διάλογο.


Θήρα: Χρωστήρες - Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.Χ. σε διάλογο.
Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.Χ. σε διάλογο. Ακρωτήρι Θήρας, 24-26 Μαϊου 2013.


Πρώτη Συνεδρία (ανοικτή για το κοινό της Σαντορίνης)
18.00-18.20 Χρίστος Ντούμας, “Η ανθρώπινη μορφή στο έλεος του χρωστήρα”
18.20-18.40 Χριστίνα Τελεβάντου, “Οι ρίζες της εικονιστικής τέχνης στις Κυκλάδες: από τον Στρόφιλα στο Ακρωτήρι”
18.40-19.00 Robert Ritner, “Egyptian Examples of the ‘Koine’ Art Style of the 2nd millennium BC”
19.00-19.20 Ναννώ Μαρινάτου, “Spirals and Rosettes: Egyptian, Minoan, Theran”
19.20-19.40 Joost Crouwel, “Mycenaean Pictorial Pottery in Dialogue with Contemporary Wall-painting”
19.40-20.00 Συζήτηση
20.00-22.00 Δεξίωση των ομιλητών από τον Δήμο Θήρας