Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

200 κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού σε τουριστικούς προορισμούς


Παράλληλα με τους κλασικούς μπλε κάδους, επιπλέον 200 κάδοι αποκλειστικά για την ανακύκλωση γυαλιού θα τοποθετήσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η πλειοψηφία των κάδων αυτών θα τοποθετηθούν σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Χαλκίδα.
Οι συγκεκριμένοι κάδοι, επονομαζόμενοι και «καμπάνες», θα εξυπηρετήσουν συνολικά 600 επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, χώρους δεξιώσεων, εταιρείες εστίασης κ.λπ.
Οι γυάλινες συσκευασίες που θα συλλέγονται θα οδηγούνται προς αξιοποίηση.
Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθούν περιοχές όπου γίνεται συχνή χρήση γυάλινων συσκευασιών και απορρίπτονται σε μεγάλες ποσότητες.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο καθαρό ρεύμα αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας στο σημείο που παράγονται και να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου να συμμετέχουν στην ανακύκλωση.