Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Ανοιχτή Επιστολή της Επιτροπής Στήριξης Νοσοκομείου Θήρας


Το νέο Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι έτοιμο από πλευράς κτιριακών υποδομών, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανοιχτή επιστολή της Επιτροπής Στήριξης Νοσοκομείου Θήρας: 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται η παρακάτω επιστολή:
Ανοιχτή Επιστολή της Επιτροπής Στήριξης Νοσοκομείου Θήρας
Για πολλοστή φορά η Επιτροπή Στήριξης του Νοσοκομείου Θήρας δηλώνει ομόφωνα την πάγια και αμετακίνητη θέση της, που είναι η λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας με δημόσιο χαρακτήρα. Ουδείς άλλος πλην των μελών της Επιτροπής εκφράζει τη θέση της.
Με την παρούσα η Επιτροπή Στήριξης εκφράζει τη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για την διαδικασία που επέλεξε η ΑΕΜΥ Α.Ε (κατάθεση αίτησης για λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας με μορφή ΣΔΙΤ από το Νοέμβριο του 2012), χωρίς ενημέρωση και συναίνεση του Θηραϊκού Λαού. Η Επιτροπή Στήριξης παρόλο που ήταν σε επικοινωνία με την ΑΕΜΥ Α.Ε, το Δήμαρχο Θήρας, τον σύμβουλο του Δήμου Θήρας και τους συμβούλους του Υπουργού Υγείας, ουδέποτε ενημερώθηκε για την ανωτέρω ενέργεια. Την πρώτη φορά που το πληροφορήθηκε η επιτροπή ήταν όταν δημοσιοποιήθηκε η νομική γνωμάτευση του κυρίου Σταύρου Γεωργιάδη και άμεσα αντέδρασε με την προηγούμενη ανοιχτή επιστολή της.
Αποδεικνύεται λοιπόν ότι κάποιοι συνεδριάζουν και αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς, εμπαίζοντάς μας και γι’ αυτό ζητούμε:
1) Να τηρηθούν επακριβώς οι όροι του συμβολαίου δωρεάς του οικοπέδου στην ΑΕΜΥ Α.Ε στο οποίο αναγράφεται ρητά ότι θα ανεγερθεί μονάδα νοσοκομειακού τύπου δημόσιου χαρακτήρα, ότι απαγορεύεται η εκποίηση του σε τρίτο ιδιώτη ακόμη και αν ανεγείρει νοσοκομείο και ότι η μη τήρηση των όρων δίνει το δικαίωμα στην Εκκλησία να ανακαλέσει τη δωρεά του οικοπέδου με το σε αυτό ανεγερθέν νοσοκομείο αζημίως.
2) Να αποσαφηνιστεί εγγράφως η θέση του Δήμου Θήρας για τον τρόπο λειτουργίας του Νοσοκομείου, της χρηματοδότησής του και για τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί στο σύμβουλό του, καθηγητή κ. Χαράλαμπο Ρούσσο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Δήμο Θήρας στις συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό.
3) Να αποσαφηνιστεί η θέση της ΑΕΜΥ Α.Ε για το τρόπο που προτείνει να λειτουργήσει το Νοσοκομείο Θήρας, και τους λόγους που υπαγόρευσαν την επιλογή της, εξηγώντας αν προηγουμένως εξάντλησε κάθε περιθώριο λειτουργίας του με δημόσιο χαρακτήρα, όπως δεσμεύεται και από το συμβόλαιο δωρεάς.
Η πάγια πρόταση της Επιτροπή την οποία απευθύνει ανοιχτά και πάλι στο Θηραϊκό Λαό είναι:
Λειτουργία του Νοσοκομείου με δημόσιο χαρακτήρα με τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:
α) Επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας.
β) Έσοδα από δημόσια και ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλευομένων στο νοσοκομείο.
γ) Χρήση του Θηραϊκού υγειονομικού αεροσκάφους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από τις αεροδιακομιδές να μην προκύπτουν μόνο δαπάνες αλλά και σημαντικά έσοδα.
δ) Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του.
ε) Δημιουργία Ιδρύματος ή Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στήριξης του Νοσοκομείου Θήρας, όπου εθελοντικά μπορούν να συνεισφέρουν όσοι το επιθυμούν.
Αν όλοι μαζί θέλουμε μπορούμε να λειτουργήσουμε το Νοσοκομείο της Σαντορίνης με δημόσιο χαρακτήρα. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και ο Θηραϊκός λαός πρέπει να πάρουν θέση. Το Νοσοκομείο μας δεν πρέπει να χαριστεί σε ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά πρέπει να λειτουργήσει για το συμφέρον των πολιτών.
Η Επιτροπή Στήριξης του Νοσοκομείου Θήρας
http://atlantis-santorini.net