Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Δράση στην Ίο και στην Σαντορίνη με θέμα τα «Σεξουαλικά μεταδιδόμενα Νοσήματα».


Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Δ/θμια Εκπ/ση Κυκλάδων διαμέσου του τμήματος Σχολικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας οργανώνει  δράση στην  Ίο και στην Σαντορίνη  με θέμα: «Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων ».
Η ενημέρωση ξεκινά Δευτέρα 1 Απριλίου στην Ίο και από τις 3 Απριλίου έως τις 5 Απριλίου στην Σαντορίνηπεριλαμβάνει επισκέψεις στα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης της περιοχής ,διανομή έντυπου υλικού και παρέμβαση δρόμου στα cafe,bar και στις δημόσιες αρχές.
Στόχος της ενημέρωσης είναι η ευαισθητοποίηση των νέων με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και αλλαγή συμπεριφοράς για την πρόληψη των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων .
Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το τμήμα Αγωγής υγείας και ενημέρωσης του Κέντρου ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).