Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Διεθνής έκθεση κρασιών στη Σαντορίνη | Wavent.gr


stafyli

Διεθνής έκθεση κρασιών από γηγενείς ποικιλίες αμπέλου των νησιών της Μεσογείου, των Καναρίων και της Μαδέρα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη 1-2 Ιουνίου 2013, με πρωτοβουλία της Ηλιότοπος Συνέδρια και τη συνεργασία πλήθους φορέων και σχετικών οργανώσεων.
 Η έκθεση εστιάζει στην στροφή των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού προς κρασιά από ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται σε περιοχές όπου αυτές έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά αποτελεί πλέον μια κυρίαρχη τάση.
Είναι μια τάση που δεν αφορά μόνο στον κόσμο του κρασιού. Είναι μια γενικότερη αντίληψη και επιθυμία για φυσική αρμονία, κατανάλωση τοπικά παραγόμενων προϊόντων, ιχνηλασιμότητα και αυξανόμενη συνειδητοποίηση για την σημασία και την αναγκαιότητα της διατήρησης της κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.
Τα κρασιά που παράγονται από τις αυτόχθονες ποικιλίες αμπέλου, τις λεγόμενες “ποικιλίες-κληρονομιά”, συγκεντρώνουν πλέον σχεδόν το αποκλειστικό ενδιαφέρον των επαγγελματιών αγοραστών έναντι των διάσημων διεθνών ποικιλιών. Και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια.
Η ISLE2013 Heritage Wine Exhibition, όπως είναι η ονομασία της έκθεσης στα αγγλικά, έχει ιδιαίτερη σημασία που πραγματοποιείται στη Σαντορίνη καθώς είναι ένας τόπος όπου καλλιεργούνται αποκλειστικά γηγενείς ποικιλίες αμπέλου και τα κρασιά του είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εκφράζει τις σύγχρονες επιθυμίες των καταναλωτών.