Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Πράσινη απόσυρση για τα πλοία ζητά η Ε.Ε


H ανακύκλωση των πλοίων συμβάλλει θετικά στην παγκόσμια εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Δεν είναι, όμως, πάντα φιλική προς το περιβάλλον.

Πάνω από 1000 μεγάλα παλαιά εμπορικά πλοία, όπως δεξαμενόπλοια και πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ανακυκλώνονται κάθε χρόνο για την ανάκτηση του άχρηστου μετάλλου.

Πολλά όμως από αυτά, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που περιέχουν τα πλοία, μεταξύ των οποίων και ο αμίαντος.
Το 2009, πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών πλοίων διαλύθηκαν σε εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στα σχετικά πρότυπα. Η  ΕΕ πρότεινε αυστηρότερη νομοθεσία.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προτείνει, τα ευρωπαϊκά πλοία να συντάξουν κατάλογο των επικίνδυνων υλικών και να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικού καταλόγου.
Η ποσότητα των επικίνδυνων υλικών του πλοίου πρέπει να μειώνεται πριν από την παράδοση του για ανακύκλωση. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, οι πλοιοκτήτες όταν πρόκειται να στείλουν ένα πλοίο για ανακύκλωση πρέπει να το αναφέρουν στις εθνικές αρχές. Αυτές θα ελέγχουν τις περιπτώσεις παράνομης ανακύκλωσης, και θα επιβάλλουν τις κυρώσεις.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός αφορά άμεσα την χώρα μας αφού ηελληνική ναυτιλία διαθέτει ένα στόλο 3.000 πλοίων που αντιπροσωπεύουν το 15% του παγκόσμιου στόλου.


NewsIt.gr: Ανακύκλωση | Πράσινη απόσυρση για τα πλοία ζητά η Ε.Ε