Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ανατέθηκε στη ΜΙΚΗ ΑΕ η κατασκευή του νέου δρόμου Αεροδρομίου – Οίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου “Βελτίωση/κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία” προϋπολογισμού μελέτης 8.874.000 ευρώ και την ανάθεσή του στη μειοδότρια εργολήπτρια εταιρεία ΜΙΚΗ Α.Ε. με αρχικά προσφερθείσα μέση έκπτωση 3% που στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε τελική μέση έκπτωση 4,3% και συνολική συμβατική δαπάνη 8.538.698 περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει συντελεσθεί η δέσμευση των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων και η απόδοσή τους για εγκατάσταση του αναδόχου.
http://atlantis-santorini.net/