Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Προς επισκευή τα ναύδετα Φηρών και Αρμένης


Εγκρίθηκε επιτέλους από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η μελέτη για τη γενική επισκευή και συντήρηση του συστήματος ναυδέτων στον όρμο Φηρών και του ναυδέτου στον όρμο Αρμένης.
Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία “Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε” και είχε παραληφθεί από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας ήδη από τις 12/9/2012, αλλά η σχετική και απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο δόθηκε, χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, μόλις τις προηγούμενες μέρες.
http://atlantis-santorini.net