Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Το % των ευρωπαϊκών αποβλήτων καταλήγει σε χωματερές


Το των ευρωπαϊκών αποβλήτων καταλήγει σε χωματερές
Μόλις το 25% των αστικών αποβλήτων της ανακυκλώνει η Ε.Ε. «παραβιάζοντας» τις δεσμεύσεις της για μια οικονομία που αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της, με το μεγαλύτερο ποσοστό σκουπιδιών να απορρίπτεται σε χωματερές ή να καταλήγει σε αποτέφρωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει έρευνα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής ομάδας «Friends of the Earth»: Η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα ζητά την ανακύκλωση τουλάχιστον 50% των αποβλήτων των νοικοκυριών μέχρι το 2020, η οποία προφανώς δεν έχει γίνει κατανοητή σε όλες τις γωνίες της Ευρώπης.
«Η Ευρώπη είναι ακόμη κολλημένη σε ένα σύστημα όπου πολύτιμα υλικά, πολλά εκ των οποίων παράγονται με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, καταλήγουν σε χωματερές ή αποτέφρωση», όπως υπογραμμίζει η Ariadna Rodrigo από τους Friends of the Earth Europe. Σύμφωνα με το Euractiv, η έκθεση προτείνει τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης, καθώς και υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση.
«Οι στόχοι για την ανακύκλωση είναι μια καλή αρχή», όπως τονίζει η Rodrigo, υπογραμμίζοντας πως «η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών καθώς και η πρόληψη των αποβλήτων εξαρχής δε θα αποτελέσουν νόρμα, εάν δεν υπάρξουν κανόνες για αυτά». Η Βουλγαρία έχει τα χειρότερα ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς όλα τα αστικά της απόβλητα καταλήγουν σε χωματερές. Η Ρουμανία είναι δεύτερη, με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων να είναι σε ποσοστό 99% και μόλις 1% ανακύκλωση.
Το των ευρωπαϊκών αποβλήτων καταλήγει σε χωματερές
Στον αντίποδα, η Γερμανία είναι η πιο «πράσινη» μεταξύ των «27», έχοντας μηδενική υγειονομική ταφή και 45% ανακύκλωση.
Αποδοτικότητα των πόρων
Με την Στρατηγική Ευρώπης 2020, η Κομισιόν ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων το 2011, επισημαίνοντας τους κινδύνους της υπερκατανάλωσης και των αποβλήτων. Ωστόσο η περιβαλλοντική ομάδα ισχυρίζεται ότι ο οδικός χάρτης πρέπει να ενισχυθεί. «Ο οδικός χάρτης έχει έλλειψη ισχυρών και αξιόπιστων λύσεων που θα εστιάζουν στη μείωση της κατανάλωσης μέσω της βιώσιμης ενέργειας και των πολιτικών εμπορίου και επενδύσεων, που θα μείωναν τον συνολικό αντίκτυπο της Ε.Ε. στο παγκόσμιο περιβάλλον», αναφέρει η έκθεση.


Το των ευρωπαϊκών αποβλήτων καταλήγει σε χωματερές | ειδησεις , περιβαλλον | Ημερησία