Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

4 αντί για 3 βουλευτές θα έχουν οι Κυκλάδες4 αντί για 3 βουλευτές θα έχουν οι Κυκλάδες από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ως αποτέλεσμα των νέων πληθυσμιακών δεδομένων (της αύξησης των κατοίκων) όπως αυτά προέκυψαν από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σε ότι αφορά ολόκληρη την χώρα έχουν σημειωθεί 25 ανακατανομές στις βουλευτικές έδρες, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν έδρες που «μεταφέρονται» από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την Περιφέρεια.
Εν τω μεταξύ πολλοί από τους επιλαχόντες των 2 τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων του 2012 έχουν κάνει ενστάσεις αιτούμενοι την άμεση εφαρμογή της απόφασης, πλην όμως κάτι τέτοιο δεν θεωρείται πιθανό να πραγματοποιηθεί.

Εχουμε και λεμε: 4 αντί για 3 βουλευτές θα έχουν οι Κυκλάδες