Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Ανακαλύφτηκαν 35 αρχαίες πυραμίδες στο Σουδάν

Magnify Image

Οι αρχαιολόγοι στο Σουδάν έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον 35 μικρές πυραμίδες μαζί με τάφους στην νεκρόπολη Sedeinga.   Όπως αναφέρει το FoxNews, οι ανακαλύψεις αυτές έγιναν μόνο στο διάστημα 2009-2012, ενώ οι ερευνητές δηλώνουν έκπληκτοι από την πυκνότητα των κατασκευών.   Δεκατρείς από τις πυραμίδες που βρέθηκαν το 2011, δεν υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθος ενός γηπέδου μπάσκετ του NBA.   Οι πυραμίδες κτίστηκαν πριν από τουλάχιστον δύο χιλιετίες από τη δυναστεία των Kush που άκμαζε εκείνη την περίοδο στη χώρα και είχε πάρει πολλά στοιχεία από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό.

Πηγή: www.lifo.gr