Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Χρηματοδότηση 155 σχεδίων μέσω του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»Εκατόν πενήντα πέντε επιχειρηματικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός», με συνολικό προϋπολογισμό 17.595.629,31 ευρώ στην Αττική, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο.

Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία - ΕΛΑΝΕΤ έχει ως εξής:
Περιφέρεια Αττικής, 97 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 11.357.640,33 ευρώ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 10 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 901.409,93 ευρώ.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 48 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 5.336.579,05 ευρώ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που συνολικά μεταφράζεται στο ποσό των 8.409.549,55 ευρώ.
Η ένταξη των προτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων ένταξης όλων των επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους, από το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός».

in.gr