Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

'Ερευνα: ηλεκτρονικός τουρισμός, το μέλλον

ilektronikos_tourismos_iobe

Ο ηλεκτρονικός τουρισμός είναι το παρόν και το μέλλον. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι «οικογενειακή υπόθεση» ενώ για κάθε εκατό νέες θέσεις στον τουρισμό υποστηρίζονται άλλες εκατόν τριάντα στους συγγενικούς κλάδους. Ποιος τα λέει όλα αυτά;

Πρόκειται για τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) που αφορούν στον τουρισμό της χώρας μας. Συγκεκριμένα, για την διείσδυση του τουρισμού μέσω των νέων τεχνολογιών αναφέρει: «η τουριστική απασχόληση, με βάση την κύρια θέση εργασίας, κινείται πτωτικά με συνέπεια ο αριθμός των εργαζομένων να έχει μειωθεί συνολικά κατά 11% (ή 40,5 χιλ. εργαζόμενους) την τελευταία τριετία. Η τάση αυτή είναι πιο έντονη στα

Ταξιδιωτικά πρακτορεία όπου η κάμψη έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των απασχολούμενων το 2011 (12,1 χιλ.) να έχει υποχωρήσει στο μισό συγκριτικά με το 2006. Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τουρισμό (ηλεκτρονικός τουρισμός), καθώς η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην αγορά και πώληση τουριστικών υπηρεσιών, έχει αντικαταστήσει σημαντικά τις υπηρεσίες που στο παρελθόν προσφέρονταν από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η άμεση απασχόληση στον τουρισμό το 2011 εκτιμάται στις 311 χιλιάδες απασχολούμενους και αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι «για κάθε 100 θέσεις άμεσης απασχόλησης που είναι αποτέλεσμα της τουριστικής δαπάνης και των επενδύσεων, υποστηρίζονται άλλες 130 θέσεις απασχόλησης συνολικά στους κλάδους που αποτελούν τους κυριότερους προμηθευτές των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και σε εκείνους όπου κατευθύνεται, ως καταναλωτική δαπάνη, το εισόδημα των απασχολουμένων στον τουριστικό τομέα και στους κύριους κλάδους-προμηθευτές».

Τέλος, διαπιστώνεται ότι «στην Ελλάδα οι 3 στις 5 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εντάσσονται στις κατηγορίες ενός και δύο αστέρων (16% και 45% αντίστοιχα) και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα, σημαντικός είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προσφέρουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων οι οποίες αν και αποτελούν το 1/5 του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας (3% και 15% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύουν το 40% των διαθέσιμων κλινών» αναφέρει η έρευνα του ΙΟΒΕ.


http://www.touristorama.com