Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Θετικό το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για ΟΕΔΑ στο ορυχείο Μεταξά


Το ορυχείο Μεταξά στο Μεγαλοχώρι
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), στη συνεδρίασή του της 8 Ιανουαρίου 2013, ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Θήρας για την ίδρυση και λειτουργία ΟΕΔΑ, στο ορυχείο Μεταξά, στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου.
Όπως είναι γνωστό η συγκεκριμένη θέση έχει προταθεί από τους μελετητές, ως η καταλληλότερη τοποθεσία, για την εγκατάσταση της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) Σαντορίνης.
Ο Δήμαρχος Θήρας επανειλημμένα και αποφασιστικά είχε δηλώσει ότι θα ζητούσε τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, για την συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στην ανάθεση της σύνταξης προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
http://atlantis-santorini.net