Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Δυο μικρά βιντεάκια από το Μεγαλοχώριο του χθες καλοκαίρι 1980 - 1981

Δυο μικρά βιντεάκια από το Μεγαλοχώριο του χθες καλοκαίρι 1980 - 1981 ο Γιώργος Δαμασκηνός ( "φούρναρης_) φτιάχνοντας κουλούρες μαζί με Κυρίες του χωριού!! Αρχείο πάλι Γιώργου Δαμασκηνού ( του εγγονού) τον οποίο και ευχαριστώ Θερμά


Καλλ- ιστορωντας: "Και ποιός την αγοράζει....Ένας Μεγαλοχωριανός..."