Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Iατρείο Εμπορείου, θα γίνουν ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις 13/12/2012 στις 09:00

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κ.Υ. Θήρας, την Πέμπτη 13/12/2012 στις 09:00, στο πολυδύναμο περιφεριακό ιατρείο Εμπορείου, θα γίνουν ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις :

ΠΙΕΣΗΣ, ΛΙΠΙΔΙΩΝ, ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ. 
Η Εκδήλωση πραγματοποιείτε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης και του Κ.Υ. Θήρας.