Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση του Δήμου Θήρας για τα έργα αντιστήριξης των πρανών της καλντέρας στις περιοχές του τελεφερίκ και της Αρμένης

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θήρας σχετικά με τα έργα αντιστήριξης των πρανών της καλντέρας στις περιοχές του τελεφερίκ και της Αρμένης, αναφέρεται ότι,

Την προέγκριση δημοπράτησης των έργων Κατασκευής Μέτρων Αντιστήριξης Πρανών Καλδέρας στην περιοχή του Τελεφερίκ, στη θέση Παλαιού Λιμένα Φηρών και στη θέση λιμένα Αθηνιού ν. Θήρας, καταφέραμε μετά από πολύμηνη και πολυεπίπεδη προσπάθεια, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμό 4783/5.12.2012 και 5156/5.12.2012 έγγραφα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Τα έργα αυτά, ύψους 4.367.400,00€, μαζί με το έργο της Αρμένης αποτελούν έργα ασφάλειας σε περιοχές που διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών μας.
Ο Δήμος Θήρας ικανοποιείται που οι επιλογές του για χρηματοδότηση των μελετών και οι παρεμβάσεις του στην επίλυση των πολλών προβλημάτων που αναφύονται στην πορεία προς τη δημοπράτηση δικαιώνονται. 
Με την έναρξη και των έργων αυτών υλοποιείται σημαντικό μέρος του προγραμματισμού του Δήμου στον τομέα των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων.
 
 http://www.exoumekaileme.com