Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Φεύγουν οι κολώνες από τα Κάτω Φηρά


Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την προμελέτη υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή των Κάτω Φηρών, που ξεκινάει από τον υπέργειο υποσταθμό πλησίον του Δημαρχείου και καταλήγει στον υπέργειο υποσταθμό του τελεφερίκ. Εκτείνεται κατά μήκος της καλντέρας από την πλατεία Σαρπάκη στα νότια και συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στον Αγ. Μηνά και στη διασταύρωση με τον κλιμακωτό δρόμο που συνδέει τα Φηρά με τον όρμο Φηρών. Συνεχίζει στον πεζόδρομο και καταλήγει σε κοντινή απόσταση από το τελεφερίκ περιλαμβάνοντας την επιμέρους διακλάδωση που διέρχεται έμπροσθεν των γραφείων της Μητρόπολης, του ξενοδοχείου Ατλαντίς, του Ιερού Ναού της Μητρόπολης και καταλήγει στο Εμπορικό Κέντρο.
Συνοπτικά η μελέτη, που συντάχθηκε από την εταιρεία “Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)”, περιλαμβάνει:
- Την κατασκευή υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης μήκους 2.000 μέτρων
- Την αποξήλωση δικτύου χαμηλής τάσης μήκους 1.100 μέτρων
- Την αποξήλωση 27 στύλων χαμηλής τάσης
- Τη διευθέτηση 40 περίπου παροχών
- Τη διάστρωση σκυροδέματος πάχους 8cm -10cm για την κάλυψη των καλωδιώσεων και την προστασία. Οι εργασίες αποκατάστασης των οδών (πλακόστρωτα, λιθόστρωτα) θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Δήμου
- Την αποξήλωση του δικτύου δημοτικού φωτισμού. Οι εργασίες αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του δημοτικού φωτισμού, δηλαδή το σύνολο των εργασιών τοποθέτησης της καλωδίωσης του δημοτικού φωτισμού και των επιτοίχιων φωτιστικών, θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Δήμου.
Η παραπάνω περιγραφόμενη περιοχή στην οποία θα εκτελεστεί το έργο υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, είναι τμήμα του παραδοσιακού οικισμού των Φηρών και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς επίσκεψης και διαμονής των επισκεπτών του νησιού. Τα πλεονεκτήματα από την πραγματοποίηση του έργου είναι πολλαπλά, καθώς θα ενισχυθεί η ανάδειξη της Κυκλαδικής αρχιτεκτονικής, θα αναβαθμιστεί η περιοχή αισθητικά και θα ωφελήσει το περιβάλλον, την τοπική κοινότητα και την οικονομία.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 175.000€ πλέον ΦΠΑ16% 28.000€, δηλαδή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 203.000€.
Το έργο θα πληρωθεί από το Ίδρυμα “Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού”.
http://atlantis-santorini.net/fevgoun_oi_kolones_apo_ta_kato_fira/