Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Μείωση 4% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το δεκάμηνο


Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 24 Δεκεμβρίου 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών έως τον Οκτώβριο 2012.
Συγκεκριμένα:
Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 7,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.391 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 14.794 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.659 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 8.921 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,4%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 5.873 χιλ., δηλ. αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 17,5% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 6,6%. Ειδικότερα, μείωση κατά 17,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση κατά 15,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ αύξηση κατά 10,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν στις 865 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 26,1% και διαμορφώθηκαν στις 336 χιλ. ταξιδιώτες.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.152 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 14,2%, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 7,9%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.541 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 757 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.416 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,9%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 32,9% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 970 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 23,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 388 εκατ. ευρώ.
http://atlantis-santorini.net