Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Η γαστρονομία στο marketing του ελληνικού τουρισμού – καμπάνια προσέλκυσης χορηγικών πόρων


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ξεκινά μια στοχευμένη επικοινωνιακή καμπάνια με στόχο την ανεύρεση οικονομικών πόρων που θα στηρίξουν την υλοποίηση του σχεδίου μάρκετινγκ για την ελληνική γαστρονομία.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που ο ΣΕΤΕ παρουσίασε το 2009, η ελληνική γαστρονομία μπορεί με στοχευμένες ενέργειες marketing, να αναδειχθεί και να καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς λόγους προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα.
Η καμπάνια ανεύρεσης οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του έργου αυτού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γαστρονομία, άμεσα ή έμμεσα. Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΤΕ αποτελεί αφορμή για συστράτευση όλων όσοι υπηρετούν υπεύθυνα τον ελληνικό τουρισμό, καθώς από την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου θα ωφεληθεί το σύνολο του τουριστικού τομέα και όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Δείτε τις προτάσεις συμμετοχής στην ανεύρεση οικονομικών πόρων εδώ.


Η γαστρονομία στο marketing του ελληνικού τουρισμού – καμπάνια προσέλκυσης χορηγικών πόρων