Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Εχουμε και λεμε: ξεκίνησε το έργο της αντιστήριξης των πρανών της περιοχής της Αρμένης
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θήρας σχετικά με την πορεία του έργου αντιστήριξης των πρανών της καλντέρας στην περιοχή της Αρμένης,
Άρχισε η υλοποίηση ενός ακόμη εξαιρετικά σημαντικού έργου. Μετά από προετοιμασία αρκετών μηνών το έργο της αντιστήριξης των πρανών της Αρμένης εδώ και τρείς μέρες έχει αρχίσει να υλοποιείται.
Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, υπό την καθοδήγηση ειδικών από το εξωτερικό, ξεκίνησε με την αφαίρεση επισφαλών βραχωδών όγκων ώστε κατόπιν να ακολουθήσει η τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, πλεγμάτων κτλ.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε διάστημα 3 μηνών και θα αποτελέσει ένα έργο – πιλότο για ομοειδή έργα. Την επίβλεψη του έργου ασκεί η Εγνατία Οδός Α.Ε.