Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Κιγκλιδώματα στον Αθηνιό


Προστατευτικά κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν, προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιφραχτεί ο λιμένας του Αθηνιού, σε εφαρμογή των μέτρων και των διαδικασιών ασφαλείας, όπως ορίζει το Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε.).
Για το σκοπό αυτό το Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την οριοθέτηση του λιμένα Αθηνιού”, προϋπολογισμού 34.347,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  Τρίτη 20/11/ 2012 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως 12:30, στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου στα Φηρά.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα Φηρά Θήρας, τηλ.:2286028362 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντώνης Αργυρός).


Κιγκλιδώματα στον Αθηνιό