Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Ampelos 2013: Οι εξελίξεις στον αμπελο-οινικό τομέα στο μικροσκόπιοΟι “Εξελίξεις στον αμπελο-οινικό τομέα” είναι το θέμα του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Ampelos 2013 που θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, 30-31 Μαΐου 2013.
Τα δύο προηγούμενα συμπόσια είχαν διοργανωθεί, με μεγάλη επιτυχία, επίσης στη Σαντορίνη το 2003 και το 2006. Από τότε οι εξελίξεις στον παραγωγικό αμπελώνα, την οινοποιητική τεχνική και τεχνολογία και τη διεθνή αγορά οίνου έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον αμπελο-οινικό τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι εξελίξεις στην αναπτυξιακή αμπελουργία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, η πρόοδος και οι καινοτόμες αλλαγές στην οινοποίηση, οι νέες στρατηγικές προώθησης των οινικών προϊόντων στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θεσμικές αλλαγές και οι νέες τάσεις στην εφαρμογή της ορθής αμπελουργικής και οινοποιητικής πρακτικής αποτελούν τα αντικείμενα του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Ampelos 2013.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, έχουν ως εξής:
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ1. Ποικιλίες – Κλώνοι – Υποκείμενα Αμπέλου και Ποιότητα Οίνων
2. Συμβατική, Βιολογική και Βιοδυναμική Αμπελουργία- Αμπελουργία Ακριβείας
3. Αναπτυξιακή Αμπελουργία – Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
4. Εξελίξεις στην Αμπελοκομική Τεχνική
5. Βελτίωση Αμπέλου – Κλωνική Επιλογή και Πολλαπλασιαστικό υλικό Αμπέλου
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ1. Τεχνολογία Οίνου – Καινοτομίες
2. Πρότυπο ανάπτυξης και βιωσιμότητα των αμπελουργικών και οινοπαραγωγικών μονάδων στη νέα εποχή – Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
3. Καταναλωτικές τάσεις και προτιμήσεις
4. Νέες Στρατηγικές στην προώθηση και εμπορία των οινικών προϊόντων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
5. Οίνος και Υγεία
ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟ-ΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ1. Παγκόσμιες τάσεις και προοπτικές
2. Η ανταγωνιστικότητα του μεσογειακού (ευρωπαϊκού) αμπελοοινικού τομέα
3. Η λειτουργία της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
4. Κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές επιπτώσεις της νέας Κ.Ο.Α.
ΑΜΠΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1. Συμβολή του Αμπελο-οινικού τομέα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης
2. Συμβολή του αμπελώνα στην αισθητική και την προστασία του Αγροτικού Τοπίου-Η περίπτωση του μεσογειακού αμπελώνα
3. Συμβολή της Αμπέλου και του Οίνου στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και του τριτογενή τομέα (τουρισμός)
Το Ampelos 2013 διοργανώνεται, όπως και τα προηγούμενα συμπόσια Ampelos, στο πλαίσιο  της σειράς των αγροτικών συνεδρίων της Σαντορίνης που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της “Ηλιότοπος Συνέδρια” το 2002.


Ampelos 2013: Οι εξελίξεις στον αμπελο-οινικό τομέα στο μικροσκόπιο