Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Το περίφημο intro της ταινίας The Simpsons διαμορφωμένο στην πραγματική ζωή!

Το περίφημο intro της ταινίας The Simpsons διαμορφωμένο στην πραγματική ζωή!



The Simpsons is an animated sitcom about the antics of a dysfunctional family called the Simpsons (surprise surprise). Homer is the oafish unhealthy beer loving father, Marge is the hardworking homemaker wife, Bart is the ten year old underachiever (and proud of it), Lisa is the unappreciated eight year old genius, and Maggie is the cute, pacifier loving silent infant.