Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων οι μελέτες για Μονόλιθο και Ρίβα


Σε συνέχεια της απόφασης για τη δημιουργία λιμένα σκαφών αναψυχήςστη χερσαία ζώνη του Μονόλιθου και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση χωροθέτησης, το Λιμενικό Ταμείο ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ, την εκπόνηση των εξής μελετών για την περιοχή Μονολίθου:
α) Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση, αντί αμοιβής 13.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
β) Μελέτη κυματικών συνθηκών, αντί 15.080,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
γ) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων στην χερσαία ζώνη, αντί αμοιβής 23.200,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ: Β43ΓΟΕ2Ε-ΗΓ6-signed
Με άλλη απόφασή του το Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκειμένου να εξασφαλισθεί η βελτίωση συνθηκών προσόρμισης στο λιμάνι της Ρίβας της Θηρασιάς, ανέθεσε επίσης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ την εκπόνηση σχετικής προμελέτης, αντί αμοιβής 13.920,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Το πλήρες κείμενο αυτής της απόφασης θα το βρείτε εδώ: Β43ΦΟΕ2Ε-ΜΒΓ-signed
Σημείωση σύνταξης:
Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ έχει επίσης ανατεθεί από τον Δήμο Θήρας η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή 2ου τελεφερίκ στη Σαντορίνη.

http://atlantis-santorini.net
Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων οι μελέτες για Μονόλιθο και Ρίβα