Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Ξεκινά η συζήτηση περί θαλάσσιου τουρισμού


Διάλογο με  τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδέονται με το θαλάσσιο τουρισμό ξεκινούν η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση  σχετικού σχεδίου νόμου που θα έλθει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012.
Όπως επισημαίνεται σε επιστολή που εστάλη από τα συναρμόδια υπουργεία, στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, το οποίο θα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Το υπό διαμόρφωση νέο νομοθετικό πλαίσιο θα αυξήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης βιομηχανιών υποστήριξης πλοίων επιτρέποντας την άμεση αύξηση της απασχόλησης στη χώρα.
Ο θαλάσσιος τουρισμός βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες των δύο υπουργείων. Ο κεντρικός σχεδιασμός τους περιλαμβάνει τη διαμόρφωση  ενιαίας στρατηγικής για τον κλάδο, ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  Επίσης στις προθέσεις των δυο υπουργείων είναι να επιλυθούν και τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες τον χώρο.


Ξεκινά η συζήτηση περί θαλάσσιου τουρισμού