Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΙΜΠΗΣ: Έχει μειωθεί σημαντικά η μικρή σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή της καλδέρας


Την ετήσια ανοικτή ενημερωτική του εκδήλωση, για την κατάσταση του ηφαιστείου της Σαντορίνης, πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στο Μπελλώνειο, το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ).
Η προσέλευση του κοινού ήταν σχετικά μικρή καθώς τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο δεν δείχνει σημάδια “ανησυχίας” και όλα δείχνουν ότι επανέρχεται σε συνθήκες ηρεμίας.
Τα βασικά συμπεράσματα της πρόσφατης συμπεριφοράς και της τωρινής κατάστασης του ηφαιστείου, όπως τα συνόψισε ο Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ, καθηγητής Μιχάλης Φυτίκας, έχουν ως εξής:
- Η επεξεργασία και η ερμηνεία των μετρήσεων που καταγράφηκαν κατά το 2011-12 στη Σαντορίνη, υποδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη για τα τελευταία 17 χρόνια δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο της καλδέρας, που διαπιστώθηκε με τις σεισμικές, γεωδαιτικές, γεωχημικές και θερμικές παραμέτρους.
- Η σεισμική δραστηριότητα στον υπόλοιπο χώρο (Κολούμπος, κλπ) φαίνεται να είναι σταθερή, παρόμοια της συνηθισμένης που παρατηρήθηκε σε όλο το διάστημα 1995-2012.
- Οι καταγραφές του δικτύου παλιρροιογράφων ανέδειξαν μεταβολές θερμοκρασίας και ανύψωση των σταθμών της Ερινιάς και Π.Καμένης, σε πολύ καλή συμφωνία με τα δεδομένα GPS και άλλα γεωχημικά δεδομένα.
- Η καταγραφή της ροής του CO2 και η θερμοκρασιακή-φυσικοχημική παρακολούθηση του ηφαιστείου πάνω στην Ν.Καμένη έδωσαν τιμές που διαφοροποιούνται ελάχιστα από τις καθορισμένες τιμές «ηρεμίας» του χώρου.
- Οι καταγραφές στους μόνιμους σταθμούς GPS και η περιοδική μέτρηση στο σταθερό τοπογραφικό δίκτυο έδειξαν αξιόλογες μετακινήσεις που συνδυάζονται με τη σεισμική δραστηριότητα. Οι μετακινήσεις αυτές αφορούν μικρές οριζόντιες και κατακόρυφες παραμορφώσεις με κέντρο το χώρο της καλδέρας. Οι κινήσεις αυτές έχουν αισθητά μειωθεί κατά τους τελευταίους μήνες, όπως και η σεισμικότητα.
- Με βάση τα παραπάνω δεδομένα της παρακολούθησης του ηφαιστείου, προκύπτει ότι στο ηφαιστειακό πεδίο της Σαντορίνης εμφανίσθηκε μια σχετικά μικρή σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή της καλδέρας, κατά μήκος μιας ΒΑ-ΝΔ ζώνης, η οποία έχει μειωθεί σημαντικά από το Φεβρουάριο 2012. Η εντατική παρακολούθηση με τα σημαντικά δίκτυα του ΙΜΠΗΣ συνεχίζεται, με προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωσής τους.
- Όταν/αν αλλάξουν οι συνθήκες, πιστεύουμε βάσιμα ότι η επιστημονική ομάδα του ΙΜΠΗΣ θα είναι σε θέση να το διαπιστώσει έγκαιρα και θα ενημερώσει τις τοπικές αρχές, με τις οποίες βρίσκεται πάντα σε στενή και πολύ καλή συνεργασία.
Δείτε την πλήρη παρουσίαση του Προέδρου του ΙΜΠΗΣ εδώ: presentation_fytikas_ISMOSAV_2012