Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Εχουμε και λεμε: η επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας για το κλείσιμο της ΔΥΟ ΘήραςΕπιστολή στους βουλευτές των Κυκλάδων, στην Ευρωπαική Επιτροπή καθώς και στα Μ.Μ.Ε. συνέταξε και έστειλε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Θήρας με θέμα την επικείμενη αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Θήρας. Την επιστολή υπογράφει και ο Δήμαρχος της Σαντορίνης. 

Η επιστολή έχει ως εξής: 
1.         Με την υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ2012 Απόφασή σας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2828/Β΄/19.10.2012, αναστέλλεται από 14 Ιανουαρίου 2013 η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Θήρας.
2.         Ο Δήμος Θήρας και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Θήρας, αδυνατούν να κατανοήσουν την ωφέλεια και αναγκαιότητα της αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Θήρας, καθ΄ όσον σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Λογιστών Θήρας, η Υπηρεσία αυτή:
i.          Εξυπηρετεί 5.000 επιχειρήσεις που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι ίδιες επιχειρήσεις, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 2 δισ. ευρώ περίπου και απασχολούν 20.000 εργαζομένους.
ii.          Στεγάζεται σήμερα σε ιδιόκτητο οίκημα του Δημοσίου 400 τ.μ. και εξυπηρετεί ετησίως 23.500 συναλλασσομένους περίπου.
3.         Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Θήρας ευρίσκεται σε αντίθεση με τις προεκλογικές δηλώσεις του σημερινού Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, το άρθρο 101 του ισχύοντος Συντάγματος και την Πολιτική της Ε.Ε., που κατοχυρώνει και προστατεύει την νησιωτικότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών των νησιωτικών περιοχών, επιφυλάσσοντας ξεχωριστή μεταχείριση για τα νησιά, εκδηλώνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξή τους, με στόχο την εξάλειψη των υφισταμένων ανισοτήτων σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας.
4.         Το άρθρο 174 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, προβλέπει ότι η Ε.Ε. αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων. Με την πρόβλεψη αυτή, δηλώνεται η βούληση της Ε.Ε. για ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξασφάλιση πόρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου, να υπερπηδηθούν τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και πραγματική κοινωνική και εδαφική συνοχή.
5.           Πλέον των ανωτέρω, στην «Διακήρυξη του Αιγαίου», αποτυπώνεται η ιδιαιτερότητα των νησιών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων, καθώς και προτάσεις για την άρση των δυσχερειών σε συγκεκριμένους τομείς.
6.         Παρ΄ όλα τα προαναφερθέντα συγκριτικά στοιχεία, το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Θήρας, που συνεπάγεται έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Νάξο για τους συναλλασσομένους, απομάκρυνσή τους επί 3/ήμερο τουλάχιστον από την αναπτυξιακή διαδικασία και το οικογενειακό περιβάλλον τους. Η ίδια απόφαση αναστολής λειτουργίας, παρακάμπτει και το γεγονός ότι η νήσος Θήρας αποτελεί ακτοπλοϊκό κόμβο με τον Πειραιά, τα όμορα νησιά, την Κρήτη και τη Δωδεκάνησο, ολόκληρο το έτος  και διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό, περιθωριοποιείται η τοπική οικονομία της νήσου Θήρας, που αποτελεί ως γνωστόν διεθνή τουριστικό προορισμό.
Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε την απόφασή σας περί αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Θήρας, αναγνωρίζοντας την εδαφική ασυνέχεια του νησιωτικού χώρου που δημιουργεί πλήθος ειδικών αναγκών που συνδέονται με τα εμπόδια προσβασιμότητας σε επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών, μεταφορές, επικοινωνίες, κοινωνική μέριμνα, καθώς επίσης και τα σαφή οικονομικά πλεονεκτήματα για την συνέχιση λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής στη νήσο Θήρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλείται όπως μας γνωρίσει εάν τοιαύτες διοικητικές πράξεις όπως η παραπάνω, συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που αναγνωρίζει και προστατεύει την νησιωτικότητα στο πλαίσιο δράσεων της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει βασικό στόχο την οικονομική, κοινωνική και τώρα πλέον και εδαφική συνοχή της Ε.Ε.      

Για το Δήμο Θήρας ο Δήμαρχος Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος   
Για τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νικόλαος Νομικός 


Εχουμε και λεμε: η επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας για το κλείσιμο της ΔΥΟ Θήρας