Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του δρόμου Αεροδρόμιο-Οία


Στις 13 Νοεμβρίου 2012 λήγει η προθεσμία για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Αεροδρόμιο – Οία.
Το έργο είναι πολύ μικρότερης κλίμακας από αυτό που είχε αρχικά εξαγγελθεί και κατ΄αναλογία πολύ μικρότερου προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη αντικείµενο του έργου είναι η βελτίωση/κατασκευή του οδικού δικτύου Αεροδρόµιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία στη νήσο Θήρα, που αποτελείται από τον βασικό άξονα µήκους 8,9 χλμ και πλάτους 6,50 μ και τις συνδετήριες οδούς των οικισµών Καρτεράδου, Βουρβούλου και Φηρών µήκους 3,9 χλμ και πλάτους 7,50 μ. Περιλαµβάνονται εργασίες χωµατουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και φωτισµού οδών.
Η εκτιµώµενη αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ  7.650.000,00 €  (µε ΦΠΑ 8.874.000,00 €) και η προθεσµία εκτέλεσης 24 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του δρόμου Αεροδρόμιο-Οία