Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Εκδόθηκε το ΦΕΚ κατάργησης των ΔΟΥ Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Θήρας και συγχώνευσης αυτών σε Σύρο και Νάξο.


Εκδόθηκε το ΦΕΚ κατάργησης των ΔΟΥ Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Θήρας και συγχώνευσης αυτών σε Σύρο και Νάξο.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/2828/19.10.2012 (το οποίο κυκλοφόρησε στις 24.10.2012), η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία αναστέλλετε, μαζί με πολλές άλλες, από την 14 Ιανουαρίου 2013 η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Πάρου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου
και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους, για την Πάρο και Θήρα στη ΔΟΥ Νάξου, η οποία και μετονομάζεται σε ΔΟΥ Νάξου (Νάξου, Θήρας, Πάρου), και της Τήνου και Μυκόνου στη ΔΟΥ Σύρου όπου μετενομάζεται σε ΔΟΥ Σύρου (Σύρου, Τήνου, Μυκόνου).