Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Νέο: Χάρτης με τις θέσεις και την πορεία των αεροπλάνων


Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τα πλοία, ήρθε και η σειρά των αεροπλάνων να εμφανίζονται σε χάρτη Google. Το “ατλαντίς” παρουσιάζει σήμερα τη νέα αυτή εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα να βλέπει κανείς τις ακριβείς θέσεις και τις κινήσεις των αεροπλάνων, στα περισσότερα μέρη του κόσμου και βέβαια στην Ελλάδα. Προκειμένου μάλιστα να είναι εξασφαλισμένη η συνεχής κάλυψη της ευρύτερης πριοχής της Σαντορίνης θα εγκατασταθεί στο νησί, με φροντίδα και δαπάνες του “ατλαντίς”, ο απαραίτητος σχετικός εξοπλισμός.


Νέο: Χάρτης με τις θέσεις και την πορεία των αεροπλάνων