Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Τη δημιουργία λιμένα τουριστικών σκαφών στο Μονόλιθο αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο


Τη δημιουργία λιμένα τουριστικών σκαφών στη χερσαία ζώνη της περιοχής Μονόλιθου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γεώργιος Δαρζέντας εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα.
Ο Προέδρος του Λιμενικού Ταμείου εισηγούμενος το θέμα, είπε ότι η χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο και έτσι του παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες, προκειμένου να χωροθετηθεί στην περιοχή του Μονόλιθου και εντός της υφιστάμενης χερσαίας ζώνης, ο τουριστικός λιμένας της νήσου Θήρας, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Σαντορίνη στερείται παντελώς λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, η ύπαρξη των οποίων θα δημιουργήσει ακόμη ένα πόλο έλξης επισκεπτών υψηλής εισοδηματικής τάξης, ενώ θα διευρύνει την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ: Β4ΤΧΟΕ2Ε-6ΤΠ-signed


Τη δημιουργία λιμένα τουριστικών σκαφών στο Μονόλιθο αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο