Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την ανεμοθύελλα του Απριλίου στην Οία


Η ανταποκριτής του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για την τοπική κοινότητα της Οίας, κα Φλώρα Αναπλιώτη, ενημερώνει ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιοανεμοθύελλα της 18/4/12 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Οίας.
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 7/11/2012.
Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286360109

http://atlantis-santorini.net
Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την ανεμοθύελλα του Απριλίου στην Οία