Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Αιρετές στην αυτοδιοίκηση: Σεμινάριο συμβουλευτικής και επιμόρφωσης


Στην Αθήνα, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 01 & 02 Νοεμβρίου 2012 το 11ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.
Το κόστος των σεμιναρίων θα καλυφθεί από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης “Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.”.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες να απευθύνονται έως την Παρασκευή 26/10/2012 στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Θήρας, τηλ. 2286360101 & 2286360109.

http://atlantis-santorini.net
Αιρετές στην αυτοδιοίκηση: Σεμινάριο συμβουλευτικής και επιμόρφωσης