Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Δημοπρατείται τον Νοέμβριο το έργο Αεροδρόμιο-Φηρά-Οία


Δημοπρατείται τον Νοέμβριο το έργο Αεροδρόμιο-Φηρά-Οία


Στη διαδικασία της δημοπράτησης εισέρχεται το οδικό έργο Αεροδρόμιο-Φηρά-Οία, προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ. Η ημέρα δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση / κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο-Φηρά-Βουρβούλο-Οία στη Ν. Θήρα» είναι η 13η Νοεμβρίου.

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 3,9 χλμ., ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης προβλέπεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της.

Το έργο, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2015.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης


Δημοπρατείται τον Νοέμβριο το έργο Αεροδρόμιο-Φηρά-Οία