Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Οι άδειες πλανόδιου εμπορίου για το 2013


Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για το έτος 2013:
1. Να μην χορηγηθούν άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για τη πώληση λοιπών προϊόντων εκτός των
πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη, τα είδη
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας (άδειες τύπου Β΄).
2. Να χορηγηθούν πέντε (5) άδειες ειδών αλιείας και τρείς (3) άδειες ειδών οπωροκηπευτικών (άδειες τύπου Α΄).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου στις εμπορίου στις  δημοτικές και λαϊκές αγορές καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από
οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Δείτε ολόκληρο το κείμενο της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ: Β43ΓΩΡΝ-ΜΒ7-signed

http://atlantis-santorini.net
Οι άδειες πλανόδιου εμπορίου για το 2013