Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Συνέδριο ΣΕΤΕ 2012 "Τουρισμός & Ανάπτυξη":Τα 2 τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνεχή ύφεση. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας κατέρρευσαν και η ανεργία εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή για τη χώρα μας επίπεδα. Ο τουρισμός ήταν ένας από τους ελάχιστους –αν όχι ο μοναδικός- τομείς που επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, φθάνοντας μάλιστα το 2011 σε επίπεδα ρεκόρ τόσο για τις διεθνείς αφίξεις, όσο και τις εισπράξεις. Οι εξελίξεις αυτές καθιέρωσαν τον τουρισμό στη συνείδηση της κοινωνίας ως τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας, βασικό πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης.

Ο τουρισμός έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Σε ορίζοντα δεκαετίας, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, σχεδόν όσο όλοι οι άλλοι τομείς της οικονομίας μαζί. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο φιλόδοξος στόχος και η Ελλάδα να κατατάσσεται στη δεκάδα των καλύτερων προορισμών παγκόσμια, απαιτούνται συγκεκριμένες δομικές αλλαγές. Σημαντικότερη από αυτές, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού μηχανισμού, με τη μορφή μιας εταιρείας, που θα κάνει το marketing του ελληνικού τουρισμού, ξεκινώντας με το να αναδείξει και προβάλλει την ποιοτική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας και των τουριστικών προορισμών της, τόσο στις παραδοσιακές αγορές, όσο και στις νέες.

Η Marketing Greece είναι η εταιρεία που προβλέπεται να συσταθεί από κοινού από το ελληνικό Δημόσιο και τον ΣΕΤΕ με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος τουριστικού marketing για τη χώρα συνολικά, τους επιμέρους τουριστικούς προορισμούς και τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισμού.

Το 11ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ «Τουρισμός & Ανάπτυξη» θα διεξαχθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα, 29 και Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Στο Συνέδριο θα συζητηθούν θέματα όπως η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας, τα πεδία και οι τρόποι συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ και Περιφέρειες. Επίσης, θα εξετασθούν οι τρόποι σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα.

Τα Συνέδρια «Τουρισμός & Ανάπτυξη» αποτελούν καθιερωμένες παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό και απευθύνονται σε επενδυτές, επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και αξιωματούχους του δημόσιου τομέα που επιθυμούν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας.


Συνέδριο ΣΕΤΕ 2012 "Τουρισμός & Ανάπτυξη": Εισαγωγή